Nagradne igre

1. ČLEN

Organizator nagradnega natečaja  je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje.

2. ČLEN

Nagradni natečaj poteka od 22. 12. do 5. 1. 2015 in je objavljen na spletni  strani www.av-studio.si ter na družbenih omrežjih organizatorja nagradnega natečaja ter je namenjen promociji in krepitvi prepoznavnosti AV studia.

3. ČLEN

V nagradnem natečaju se podelijo naslednje nagrade:

2015g čokolade

Dobitka ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

4. ČLEN

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradnega natečaja preko aplikacije oddali svojo željo.  Posameznik lahko željo odda večkrat.

Udeleženci nagradne igre se z oddajo želje  strinjajo s pravili nagradnega natečaja.

Vse oddane želje bodo pred objavo pregledane. Želje z neprimerno vsebino ne bodo objavljene.

Izmed vseh oddanih želja bo komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki, zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja.  Izbor najbolj drzne želje bo potekal  6. 1. 2015, v prostorih AV studia d.o.o., Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko e-mail naslova.

5. ČLEN

Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. ČLEN

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradnim srečelovom in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradnega srečelova so v času trajanja nagradnega natečaja v celoti na vpogled na spletni strani www.av-studio.si.

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.always-stil.si.

8. ČLEN

Podrobnejše informacije o nagradnem natečaju lahko dobite preko elektronske pošte info@av-studio.si ali po telefonu 01 / 530 78 20 vsak delovnik od 10. do 14. ure.

9. ČLEN

Ker vrednost dobitka presega 42 € je nagrajenec  dolžan posredovati svoje podatke skupaj z davčno številko.

10. ČLEN

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. ČLEN

Pravila pričnejo veljati z dnem 22. 12. 2014.

 V Ljubljani, 22. 12. 2014