Registracija domen

Uvodne določbe

 • AV studio d.o.o. opravlja dejavnost registracije domen za svoje naročnike (v nadaljevanju: Registrar).
 • Naročnik oz. nosilec domene (Registrant) z naročilom pooblašča Registrarja za registracijo domen.
 • Registrar opravi registracijo  v imenu in za račun nosilca domen.

Pogoji za veljavno registracijo domen

Obveznosti registrarja

 • Registrar izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti registracije domen.
 • Registrar pred registracijo domen seznani naročnika o njegovih pravicah in obveznostih.
 • Registrar svoje aktivnosti izvaja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in na način, da  se v največji meri varujejo interesi naročnika.

Pravice in obveznosti naročnika

 • Naročnik se zavezuje zagotoviti, da so podatki o kontaktnih osebah vedno pravilni in ažurni.
 • Naročnik potrjuje, da je seznanjen z možnostjo izbrisa domen, kot ga določajo Splošni pogoji.
 • Naročnik dovoljuje zbiranje, obdelavo in upravljanje njegovih osebnih podatkov, ki so potrebni za upravljanje sistema domen pod vrhnjo domeno .si in za namene delovanja storitve iskanja WHOIS ter so določeni v Splošnih pogojih.
 • Naročnik dovoljuje iznos osebnih podatkov v obliki njihove dostopnosti preko interneta v potrebnem obsegu, določenem v Splošnih pogojih.
 • Naročnik soglaša z alternativnim reševanjem domenskih sporov in s Pravili postopka ARDS.nu.
 • Naročnik (v kolikor nastopa kot fizična oseba) potrjuje, da je opozorjen na pravila sklepanja pogodb na daljavo, ki so urejana v Zakonu o varstvu potrošnikov in da je seznanjen s pravico do odstopa od pogodbe v skladu s pogoji, določenimi v tem zakonu.
 • Naročnik se ob naročilu strinja s pogoji in pravili, objavljenimi na spodnjih povezavah:

Cenik domen

DOMENA Cena za 1 leto (AV studio d.o.o.)
.si 12,00 €
.com 14,00 €
.eu 11,00 €
.hr 110,00 €
.at 29,00 €
.de 15,00 €
.pt 35,00 €
.ru 15,00 €
.org 14,00 €
.it 26,00 €
.net 15,00 €
.cc 36,00 €
.pl 33,00 €

Obrazec za registracijo / podaljšanje / posodobitev informacij o domeni

Kontaktni podatki osebe, ki naroča storitev:
Ime*:
Priimek*:
Elektronski naslov*:
Telefon:
Podjetje:
Registrirati / podaljšati / posodobiti želim sledeče domene*:
Želim*:

Želim, da se podatki o kontakti osebi nosilca domene glasijo na osebo:

Ime*:
Priimek*:
E-pošta*:
Telefon*:
Za uspešno oddajo zahtevka vas loči le še potrditev, da ste seznanjeni in se strinjate z zgornjimi Pogoji za veljavno registracijo domen.
Se strinjam*
* Podatki, označeni z zvezdico so obvezni.